İnovasyon

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME

Ineva Çevre Teknolojileri olarak şirketimizin faaliyetlerini iyileştirmek ve pazardaki rekabet avantajlarını koruyabilmek için sürekli olarak proaktif bir yaklaşım içerisindeyiz. Endüstriyel üretimimizde ilgili tüm birimlerin birbiriyle haberleşmesine, bütün verilere gerçek zamanlı olarak ulaşılabiliyor olmasına, bu veriler sayesinde optimum katma değerin sağlanmasına önem veriyoruz.

Atığa değer katan teknoloji ilkesini benimseyerek ürettiğimiz tesisleri ve sunduğumuz hizmetleri daha yararlı, daha kaliteli ve daha verimli hale getirmenin; müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarının belirlenmesi, AR-GE gücü ve endüstri 4.0 eylemleri ile gerçekleşeceği bilinci içerisindeyiz.

AR-GE

Ar-Ge çalışmalarımızın merkezinde “müşteri beklentileri” yer alır. Bunun için müşterilerimizin ihtiyaçlarını yerinde ve birlikte analiz eder, ürün ve süreçlerine maksimum katma değer sağlamayı hedefleriz.

Ar-Ge faaliyetlerimizdeki  en ayırt edici özellik; iş süreçlerinin, beklentilerin üzerinde bir kaliteyle ve en hızlı şekilde gerçekleştirilmesidir. Holdingimizin “Düne, bugüne ve geleceğe saygı” değeri çerçevesinde proaktif ve sürdürülebilir iş sonuçları üretiriz.

Müşteriler, tedarikçiler, enstitüler ve  üniversiteler ile ulusal ve uluslararası alanda işbirliği yapar; yeni nesil malzeme araştırmaları, yeni üretim teknolojileri geliştirme ve denemeleri, tasarım – analiz, simülasyon, test ve prototipleme süreçlerindeki yetkinliğimizi kullanır ve bu yönde kendimizi geliştiririz.